...

Adres

Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice

Kontakt

+ 48 792 090 686

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

15 LIPCA 2022

Program Mieszkanie bez wkładu własnego umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego z gwarancją spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM). Trzeba tylko spełnić określone warunki.  Gwarancja spłaty części kredytu jest zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, która jest udzielana na warunkach określonych w ustawie z 1 października 2022 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Program ten umożliwia także formę spłaty rodzinnej. Jednakże będzie ona tylko wtedy, jeśli w okresie spłaty kredytu hipotecznego objętego gwarancją na warunkach określonych w ustawie z 1 października 2022 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, gospodarstwo domowe kredytobiorcy powiększy się o drugie albo kolejne dziecko.

Podstawowe informacje dotyczące programu

Celem kredytu jest prawo nabycia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem; lub budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tys. zł. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Alior Bank SA pobiera prowizję za udzielenie gwarancji wynosi 1%.  Minimalnym okresem spłaty kredytu jest 15 lat. Istnieje możłiwość spłaty w ratach równych lub malejących. 

Warunki udzielenia gwarancji:

Spłata rodzinna:

Ostatnie artykuły

Szukasz kredytu hipotecznego?

Zostaw numer, a skontaktuję się z Tobą!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.