...

Adres

Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice

Kontakt

+ 48 792 090 686

Aleksandra Lis

O mnie

Pracę w bankowości rozpoczęłam w 2008 roku. W przeciągu tych lat zdobywałam doświadczenie i rozwijałam swoją wiedzę w branży kredytowej. Od 2016 roku prowadzę własną działalność, gdzie jako ekspert finansowy pomagam w uzyskaniu kredytu oraz wspieram na każdym etapie procesu kredytowego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe o specjalizacji Wycena i Gospodarka Nieruchomościami. Uczestniczę w kursach i szkoleniach nie tylko z zakresu kredytów hipotecznych, interesuje mnie tematyka nieruchomości, a szczególnie wynajmu mieszkań, home stagingu, remontów i flippingu.

Firma zarejestrowana w KNF. Nr agenta hipotecznego: RHA0010132, Nr pośrednika kredytowego: RPK010134

Co mówią klienci?

Szukasz kredytu hipotecznego?

Zostaw numer, a skontaktuję się z Tobą!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.